Általános szerződési feltételek 

webshopon történő vásárlás esetén

 

Jelen általános szerződési feltételek a FESZÜLTSÉG Termelő és Szolgáltató Kft. (6728 Szeged, Kollégiumi út 13-15.) (továbbiakban: Szolgáltató) www.feszultseg.hu oldalon működő webshop elektronikus kereskedelmi szolgáltatásainak igénybevételének Megrendelő általi feltételeit tartalmazza. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Megrendelőket, hogy a webshopba történő regisztrációval a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseit a regisztrációs lapon található jelölő négyzet kipipálásával fogadja el, ennek alapján jelen rendelkezések a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő szerződések részévé válnak. Amennyiben a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött egyedi keretmegállapodási szerződés tartalma között eltérés van, a Felek jogiara és kötelezettségeire az egyedi keretmegállapodás tartalma az irányadó. 

 

A Szolgáltató köteles a jelen ÁSZF-et a Megrendelő számára tárolható és előhívható módon hozzáférhetővé tenni.

Megrendelők az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) 2.§ v) pontja szerinti fogyasztónak nem minősülő, regisztrált felhasználók lehetnek. 

Jogszabályi háttér:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 

Értelmező rendelkezések:

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: a Szolgáltató tevékenységi körébe tartozó (különösen az általa forgalmazott kábelek, szerelvények értékesítése, továbbá az ahhoz kapcsolódó egyéb) szolgáltatások üzletszerű értékesítése elektronikus úton történő szerződéskötés útján

Megrendelő: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) 2.§ v) pontja szerinti fogyasztónak nem minősülő, regisztrált, természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is -, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el.

Szolgáltató: FESZÜLTSÉG Termelő és Kereskedő Kft.

Székhely: 6728 Szeged, Kollégiumi út 13-15. 

Cégjegyzékszám: 06-09-001131

Adószám: 10577563-2-06

Képviseli: Sipos Aurél, ügyvezető

Tel.: +36-62/489-185

E-mail: 

 

1. Szerződéskötés technikai lépései:

1.1. Regisztráció

 

A Webáruházban történő vásárlás feltétele a Weboldalon történő regisztrálás, mely során ún. Regisztrációs lapot kell kitölteni. A regisztráció automatikus, azt követően a Megrendelő azonnal beléphet a webshopba. 

A regisztrációs lap Megrendelő általi kitöltését és megküldését követően a Szolgáltató ún. partnerellenőrzést folytat le a Megrendelő vonatkozásában. A partnerellenőrzés során - nyilvánosan elérhető adatok alapján - a Szolgáltató a Megrendelő cégkivonata, mérlegbeszámolója alapján cégelemzést végez, azt vizsgálja, hogy a Megrendelő fizetőképes-e, képes-e a megrendelések teljesítésére. A Szolgáltató a partnerellenőrzéstől függően további kedvezményeket nyújthat a Megrendelőnek.

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció során Ön hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adatokat a FESZÜLTSÉG Kft. a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelje.

A regisztrációval Ön hozzájárul ahhoz is, hogy a FESZÜLTSÉG Kft. a webshop hatékonyságának növelése, elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, illetve piackutatás céljából (továbbiakban együtt: marketingcélú adatkezelés) kezelje és felhasználja. A marketing célú adatkezelést Önt bármikor megtilthatja az alábbi email címre történő üzenetküldéssel:

A regisztráció valamint a megrendelések teljesítése során az Adatkezelő tudomására jutott adatokat harmadik személynek csak jogszabályi előírás alapján adja át. 

A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A marketing célú adatkezelés kapcsán a kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. 

További adatkezelési információk - Adatkezelési tájékoztató

1.2. A kosár használata – megrendelés összeállítása

Regisztrációt követően a rendszer automatikusan belépteti Önt a fiókjába, a későbbiek folyamán szintén a személyes fiókba történő bejelentkezést követően lehetséges a vásárlás megkezdése. 

A megvásárolni kívánt terméket a termék adatlapján található „Kosárba teszem” gombra kattintással lehet kiválasztani. A termékek kiválasztásakor jelölje meg a mennyiséget. A kiválasztott termék törlésére vagy mennyiségének megváltoztatására a megrendelés véglegesítése előtt bármikor lehetősége van a Kosár menüponton belül. 

1.3. A megrendelés adatbeviteli hibáinak ellenőrzése és javítása, megrendelés véglegesítése

A megrendelés véglegesítését megelőzően a Szolgáltató biztosítja, hogy a Megrendelő az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő esetleges hibákat a megrendelés véglegesítése előtt kijavítsa, akként, hogy a megrendelés véglegesítése előtt a rendszer a rögzített adatokat áttekinthető módon megjeleníti a Megrendelő előtt. Amennyiben nem megfelelő terméket vagy mennyiséget tett a kosárba, a „Kosár” menüpontban módosíthatja azt.

A megrendelés véglegesítését (Megrendelés elküldése) követően Megrendelő tudomásul veszi, hogy a webshopon leadott rendelés elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozatnak (ajánlatnak) minősül, amely akkor válik hatályossá a Szolgáltató számára, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezését követően a Megrendelő és Szolgáltató között adásvételi szerződés jön létre, amely módosítása kapcsán a felek között fennálló egyedi megállapodástól függően kötbérfizetési kötelezettség terhelheti a Megrendelőt. Amennyiben leadott rendelését szeretné módosítani, kérem, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

A Szolgáltató köteles a Megrendelő szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés összes adatát.

 

A fél mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik meg késedelem nélkül, de legkésőbb 3 munkanapon belül.

 

1.4. Szerződések 

Az elektronikusan létrejött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A szerződéskötés nyelve a magyar nyelv. 

A Megrendelő személyes fiókján keresztül tudja lekérdezni a korábbi megrendeléseit, számláit. 

1.5. Fizetés

 

A webshopban az alábbi fizetési módok közül választhat: 

  • azonnali fizetés átutalással
  • készpénzes fizetés személyes átvétel esetén

Az egyedi keretmegállapodásoktól illetve a Szolgáltató által végzett partnerellenőrzés eredményétől függően további fizetési módok közül választhat:

  • egyedi megállapodás esetén halasztott fizetési konstrukció. Ebben az esetben a Szolgáltató az árun fennálló tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

1.6. Megrendelés teljesítése  

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító a megrendelés teljesítését megtagadhatja, amennyiben – egyedi megállapodás esetén - a Megrendelő időközben fizetési késedelembe esik; a Megrendelő vagyoni viszonyainak időközben bekövetkezett jelentős megromlása folytán a viszontszolgáltatás veszélyeztetve van, vagy a Megrendelőnek pénzügyi fedezethiány miatt kiegyenlítetlen tartozása áll fenn. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató elállhat a szerződéstől, ha a biztosíték nyújtására a Megrendelő 8 napon belül nem nyújt megfelelő biztosítékot.

A Megrendelő vállalja, hogy egyedi rendeléseit úgy adja le, hogy a megrendelt áruk értékének fedezetével rendelkezik.

1.7. Kiszállítás

A Szolgáltató a Megrendelő részére min. 50.000 Ft + ÁFA szállítmány összérték feletti megrendelés esetén ingyenes kiszállítást vállal az ország egész területén. A raktáron lévő termékeket a Szolgáltató 24h-48h-án belüli kiszállítással vállalja a megadott telephelyre, vagy megadott egyedi szállítási címre (pl.: munkaterületre).

A Szolgáltató egyedi megállapodás alapján eltérő eseti szállítási igény szerint is teljesítheti a szerződést. 

Személyes átvétel esetén a megrendelt árut a Szolgáltató székhelyén a 6728 Szeged, Kollégiumi út 13-15. szám alatt vehető át az aktuális nyitvatartási időszakban.

2. Árak

A weboldalon a terméklista mindenki számára elérhető, a termékek leírásában megtalálhatóak az áruk jellemzői, tulajdonságai. A termékek árai, valamint az időszakos kedvezményes árak csak a regisztrált felhasználók számára - a webshopba történő bejelentkezést követően – láthatóak. 

Az árjegyzékben feltüntetett árak minden hónap 6. napjáig változhatnak, a közzétett árjegyzék irányadó az egész hónapra. A honlapon feltüntetett ár ezen időszakon belül nem változik, kivéve, ha a Szolgáltató a termelői ár változása miatt árat emel. Erről külön értesítést küld a Szolgáltató a Megrendelőnek. A webshopban közzétett árak irányadók a közzététel idejére, termékek esetleges ármódosulása a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A Szolgáltató és Megrendelő között fennálló hatályos egyedi keretmegállapodás vagy egyedi projekt megrendelés esetén a Szolgáltató által biztosított kedvezményeket a Megrendelő az elektronikus vásárlás során is érvényesítheti. Ebben az esetben a Megrendelő a személyes fiókjában az éppen aktuális, a Szolgáltató által vállalt kedvezményes árakon vásárolhat.

Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, azok az általános forgalmi adót tartalmazzák (illetve a nettó érték jelölve van).

Amennyiben a Szolgáltató kábeldobot biztosít a termékhez, külön betéti vagy használati díjat számíthat fel. További információ - Dobforgalmazási rend

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az árjegyzéken nem szereplő termékekre csak külön ajánlatkérés útján tud árat és szállítási határidőt adni.

2.1. Hibás ár

A nyilvánvalóan hibás ár – pl. ha a termék honlapon közzétett, az általános forgalmi árától jelentősen eltérő, rendszerhiba miatt megjelenő ár esetén – a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától. Ebben az esetben a Szolgáltató a rendszerhiba észlelését követően haladéktalanul köteles tájékoztatni a Megrendelőt. 

 

3. Kellék- és Termékszavatosság

A Megrendelőt megillető szavatossági jogokra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XXIV. Fejezetében foglaltak az irányadók. 

Dobforgalmazási rend

A Feszültség Kft. dobforgalmazási rendje hullámlemez, illetve többutas fadobok esetén.

 

1. A dobok használatba adása és visszavételezése :

1.1. A dobok használata :

A Szolgáltató hullámlemez, illetve többutas fadobjait 180 napig ingyenesen használhatják a Vevőpartnerek.

A dobok kiszállításakor a Feszültség Kft. dobkísérő jegyet bocsát ki, amely visszaszállításkor a dobok származásának igazolására szolgál és csakis ennek birtokában tudjuk a dobot visszavenni. A dobkísérőjegy átvételi elismervényként szolgál.

 

1.2.  A dobok visszaszállítása :

A Vevőpartnerek 180 napon belül bármikor bérleti díj mentesen visszaszállíthatják a dobokat a dobkísérő jegyek alapján a kiszállítónak, illetve, ha 180 nap lejárta előtt 20 nappal írásban értesíti a Feszültség Kft.-t, ebben az esetben a kábeldobot szállító / Feszültség Kft. saját költségére visszaszállítja.

Selejtes dobokat a Feszültség Kft.-nek nem áll módjában visszavenni. A sérülten visszahozott, de javítható dobok javítási költségét Feszültség Kft. a Vevőpartnerre közös megegyezés alapján átterhelheti.

 

1.3   Dobok tárolására való lehetőség

A Feszültség Kft. vállalja saját telephelyén megrendelői dobjainak tárolását és arra történő árukiszerelést, mely esetben természetesen nincs bérleti díjköltség.

 

2.  A dobok használati díja:

2.1.  A dobok kiszámlázása :

Azokat a dobokat, melyeket a gyártók a Feszültség Kft-re kiszámláznak, a Feszültség Kft. a Vevőpartnerek felé az áru kiszállításakor tovább számláz, azzal, hogy amennyiben a Vevőpartner a dobot visszahozza, úgy a Vevőpartner jóváíró számlát kap.

Azokat a dobokat, melyeket a gyártók a Feszültség Kft-re nem számláznak ki és melyeket a Vevőpartnerek 180 napon belül nem szállítanak vissza a Feszültség Kft. részére, a Feszültség Kft. a kintlévőség 181. napján a kábeldob kísérőjegyen feltüntetett értéken kiszámlázza a Vevőpartnerek részére, azzal, hogy amennyiben a Vevőpartner a dobot visszahozza, úgy a Vevőpartner jóváíró számlát kap. 

A kintlévőség 360. napján a Feszültség Kft. dob visszavételi kötelezettsége megszűnik.

3.  A Szerződés érvényessége  :

A Feszültség kft. Dobforgalmazási rendje 2019. május 1. napjától érvényes, határozatlan ideig.

Jelen szerződés életbe lépésével az előző szerződés (dobkísérőjegyeink) hatályát veszíti.